O LEPSZY LOS DLA BARTKA I WERONIKI

Fundacja „Lepszy Los” została zarejestrowana w KRS w lutym 2013r. Od tego czasu bezustannie wspiera dzieci, rodziny , osoby samotne i starsze dotknięte zjawiskiem niepełnosprawności i ubóstwa.

Swoje cele realizuje poprzez finansowanie i dofinansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętów ortopedycznych, zakupu niezbędnych środków żywności i czystości, leków jak również wyprawek szkolnych.

Przez 4 lata funkcjonowała w Warszawie. Od grudnia 2017r. przeniosła swoją siedzibę do Wyszkowa, aby być bliżej osób potrzebujących z terenów małych miast i wsi, pozbawionych możliwości dotarcia do Warszawy. Od 30 grudnia 2017r. fundacja świadczy również pomoc najuboższym w zakresie wydawania ciepłych posiłków na wynos w każdą sobotę, kiedy domy dziennej pomocy ze względu na dzień wolny od pracy są już zamknięte.

Dzięki uprzejmości Fundacji „Lepszy Los”, wspierającej dzieci, wpłat będzie można dokonywać na specjalnie dedykowane rodzeństwu Dul subkonto Fundacji, z którego środki zostaną przeznaczone kierunkowo na leczenie Weroniki i Bartka.